Biografia
Biografia

Biografia

Prof. dr hab. med. Ewa Sewerynek Kierownik Zakładu Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, Katedry Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Kierownik Poradni Endokrynologicznej i Regionalnego Ośrodka Menopauzy i Osteoporozy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi.
 
Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii. Od 2005 r. kieruje Zakładem Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego UM w Łodzi i zajmuje się zaburzeniami kostnymi, w tym osteoporozą.
 
W latach 1990-1993 i 2002-2008 pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Endokrynoogicznego, Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego, Towarzystwa
Internistów Polskich, Europejskiej Grupy Badania Szyszynki (EPBRS – European Pineal and Biological Rhythms Society) oraz Polskiego i Międzynarodowego Towarzystwa Neuroendokrynologii. Od 2005 roku jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Jest prezesem Stowarzyszenia Scholaris im. Prof. Wandy Horst-Sikorskiej i Polskiego Kolegium Osteoporozy.
 
W latach 1993-1995 odbyła 2 staże zagraniczne: w Paryżu – w Klinice Immunologii Szpitala Neckera na stypendium przyznanym przez Ministerstwo Technologii Rządu Francuskiego (V 1993 – II 1994) r. oraz w San Antonio w Teksasie na stypendium amerykańskim (Fogarty Fellowship) (IV 1994 – VIII 1995).
 
Główne kierunki badawcze Zakładu Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego UM w Łodzi:
 
1. Ocena ekspresji genów OPG/RANK/RANKL oraz zmian ilościowych produktów białkowych tych genów w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej po terapii ibandronianem, strontem.
 
2. Ocena przestrzegania zasad terapii preparatem alendronian 70 u pacjentek leczonych z powodu osteoporozy – rola czynników motywujących w praktyce lekarskiej.
 
3. Ocena zależności pomiędzy stężeniami estradiolu i testosteronu a parametrami metabolizmu kostnego u mężczyzn chorujących na osteoporozę.
 
4. Ocena 10-letniego ryzyka złamań za pomocą kalkulatora FRAX i monogramu NGYUEN u pacjentów leczonych z powodu osteoporozy.
 
5. Ocena zapotrzebowania na witaminę D w grupie kobiet w okresie budowania szczytowej masy kostnej.
 
6. Ocena procesów pro- i przeciwzapalnych oraz immunologicznych u pacjentek z autoimmunologicznych zapaleniem tarczycy w stanie eutyreozy w trakcie suplementacji witaminą D.
 
7. Ocena predyspozycji genetycznej do złamań u pacjentek z niską masą kostną i osteoporozą.